خداوند چند خانه دارد :
بیت الحرام (کعبه)
بیت المامور
مساجد
و از آخریش قلب مومن است
بله قلب مومن نیز از خانه های خدا برشمرده شده است .

باتوجه به حدیثی که از امام صادق (ع) فرمودید« القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله» آيا پس انسان نبايد حتي همسرش را دوست بدارد؟ آيا اين با حديثي از پيامبر(ص) كه محبت به زنان را از اخلاقيات پيامبران مي شمرد و آيات و روايات فراوان درباره محبت به همسر و ابراز آن تناقض ندارد؟

جواب

دوست داشتن همسر و محبت به زنان كه از اخلاق انبيا بوده است، همچنين محبت به فرزندان، والدين، دوستان و مانند آن، به هيچ وجه با توحيد ناسازگار نيست و تناقض ندارد و تنها در يك نگاه سطحي است كه اين گونه رفتار و گفتار تناقض گونه مي نمايد.

ما بايد توجه داشته باشيم كه به طور کلي هر چيزي که کمال و فضيلتي در عالم به شمار آيد، در هر موجودي که باشد، از کمالات و فضايل الهي نشأت مي گيرد و پرتوي کم رنگ و ضعيف از کمالات خداوند است.

اين محبت که آفريده خداوند است و به طور فطري در انسان ها قرار داده شده نه تنها مانع شناخت خداوند و قرب به او نمي باشد بلکه وسيله اي براي معرفت خداوند و تقرب به او مي باشد.
بنابراين محبت بين زن و شوهر و بين پدر و مادر و فرزندان شعبه و شاخه اي از محبت خداوند و در طول محبت او مي باشد به شرط اين که به آن استقلال داده نشود و بريده از خداوند نباشد.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: عقاید
[دوشنبه 1390-10-05] [ 09:12:16 ق.ظ ]